Første olje fra Nova: Wintershall Dea øker produksjonen i Norge

Stavanger / Kassel
Del
Wintershall Dea Nova 1st oil
Wintershall Dea Nova 1st oil
Foto
Wintershall Dea
  • Bidrar til Europas energiforsyning med nye ressurser.
  • Styrker Wintershall Deas posisjon som en ledende undervannsoperatør i Norge.
  • Elektrifisert vertsplattform gir svært lav karbonintensitet.

Wintershall Dea med partnere Sval Energi og Pandion Energy Norge har startet produksjon på Nova-feltet i Nordsjøen. Ferdigstillingen av Nova styrker Wintershall Deas posisjon som en av de største undervannsoperatørene på norsk kontinentalsokkel.

– Med Nova-prosjektet i drift, er Wintershall Dea nå operatør for tre undervannsfelt i Norge. Vi bygger videre på vår ekspertise innen undervannsteknologi og samtidig planlegger vi tre nye tilknytningsprosjekter. Ett av disse er Dvalin. Som undervannsoperatør er det viktig for oss å dra nytte av den infrastrukturen som Norge har bygget over flere tiår. Vi skal videreutvikle en lavkarbonportefølje, samtidig som vi skal produsere den energien som Europa trenger, sier Hugo Dijkgraaf, konserndirektør for teknologi (CTO) i Wintershall Dea.

Lavutslippsløsninger bidrar til verdiskaping i Norge

Det nye feltet er et godt eksempel på hvordan en kan bruke eksisterende infrastruktur til å levere energi med lave utslipp. Nova er koblet til den nærliggende Gjøa-plattformen, som er elektrifisert og drevet med fornybar kraft fra land. Den Neptune Energy-opererte vertsplattformen sørger for gassløft og vanninjeksjon til feltet, og mottar hydrokarboner fra Nova. I tillegg øker tilknytningsløsningen den økonomiske levetiden og lønnsomheten for Gjøa-feltet, der Wintershall Dea har en eierandel på 28 prosent.

– Dette er et stort øyeblikk for Wintershall Dea og alle som har vært med på prosjektet. Takket være god innsats fra prosjektteamet, leverandører, lisenspartnere og vertsoperatøren, har vi løst utfordringene gjennom fremragende og kontinuerlig teamarbeid. En stor takk til alle som har bidratt!, sier prosjektdirektør for Nova-prosjektet, André Hesse.

Styrker forsyningssikkerhet i Europa

Med Nova bidrar Wintershall Dea til å styrke forsyningssikkerheten i Europa i en tid da det er svært nødvendig. Etter planen skal Dvalin-feltet og det partneropererte Njord Future-prosjektet, der Wintershall Dea har en eierandel på 50 prosent, settes i drift senere i år. Det vil ytterligere styrke Wintershall Deas olje- og gassleveranser til Europa. I tillegg er Wintershall Dea operatør for nyere funn som Dvalin Nord, der plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert før utgangen av 2022, samt for flere andre funn med mulighet for utbygging i fremtiden. Wintershall Dea er for eksempel partner i det Aker BP-opererte Storjo-funnet i Norskehavet.

– Ved å lete etter og bygge ut nye felt nær eksisterende infrastruktur, sikrer vi oss ikke bare ny produksjon. Vi kan også øke levetiden på nærliggende felt. Det muliggjør fremtidige tilknytninger og sikrer verdiskaping for våre partnere, leverandører og det norske samfunnet, sier Michael Zechner, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge.

Wintershall Dea, det ledende, uavhengige gass- og oljeselskap i Europa, har satt seg et ambisiøst mål: å oppnå netto nullutslipp innen 2030 i alle sine oppstrømsaktiviteter, både for operert og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser basert på våre respektive andeler. Ettersom Gjøa drives med kraft fra land, vil Nova være et felt med lav karbonintensitet. Det vil bidra til Wintershall Deas allerede betydelige innsats for å redusere utslippene.

Om Nova

Nova ligger i den norske delen av Nordsjøen, rundt 120 kilometer nordvest for Bergen og rundt 17 kilometer sørvest for Gjøa. Vanndybden er omtrent 370 meter. Nova-feltet består av to havbunnsrammer, én med tre brønner for oljeproduksjon og én med tre brønner for vanninjeksjon, knyttet til Gjøa-plattformen.

De utvinnbare bruttoreservene på feltet anslås til omtrent 90 millioner fat oljeekvivalenter (foe), hvorav størsteparten er olje. Dette er nok til å dekke Berlins etterspørsel etter olje i mer enn fem år.1

Olje fra Nova vil bli transportert fra Gjøa gjennom Troll Oljerør II til Mongstad, og assosiert gass vil bli eksportert via FLAGS-rørledningen (Far North Liquids and Associated Gas System) til St. Fergus i Storbritannia. Både olje og gass sendes deretter videre til det europeiske energimarkedet.

Wintershall Dea er operatør for Nova-feltet med en eierandel på 45 prosent. Sval Energi har en eierandel på 45 prosent, mens Pandion Energy Norge eier 10 prosent. Wintershall Dea har inngått avtale om å overføre 6 prosent av eierandelen sin i Nova-feltet til OKEA. Avtalen er forventet å tre i kraft i fjerde kvartal av 2022. Wintershall Deas andel etter inngåelsen vil da reduseres til 39 prosent.

 

(1) I henhold til data fra Länderarbeitskreis Energiebilanzen

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende uavhengige gass- og oljeselskap med mer enn 120 års erfaring som operatør og partner i hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert i og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. I tillegg planlegger vi å redusere utslippene fra bruk av hydrokarboner gjennom CCS og lavkarbon hydrogenteknologier, med potensiale om å bygge opp en virksomhet som vil reduserer 20-30 millioner tonn CO2 per år innen 2040 Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra nær 60 land.

Press contact

Del