Funn i letebrønnen Storjo i Skarv-området

Stavanger
Del
Wintershall Dea Storjo exploration
Wintershall Dea Storjo exploration
Foto
AkerBp/Woldcam

Det er gjort et gassfunn i Storjo-prospektet i Norskehavet hvor Aker BP er operatør og Wintershall Dea er partner med en eierandel på 30 prosent. Operatørens foreløpige estimat for størrelsen på funnet er 25 – 80 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil bli vurdert som en mulig tilknytning til det nærliggende Skarv-feltet.

Storjo-funnet ligger i et sentralt satsingsområde for Wintershall Dea, som er den nest største partneren i Skarv-feltet med en andel på 28,1 prosent. Ved å knytte funn som Storjo til eksisterende Skarv FPSO, kan Wintershall Dea og Skarv-partnerne bidra til å forlenge levetiden til vertsanleggene, samt sikre fremtidige gassforsyninger til Europa.

«Med dette gassfunnet fortsetter vi vår letesuksess i Norge. Storjo føyer seg inn i rekken med vårt eget Dvalin North-funn, som var et av de største på norsk sokkel i 2021. Disse funnene bidrar til viktige gassvolumer i vår portefølje, og er et viktig bidrag til å dekke energibehovet i Europa over de kommende årene, sier Michael Zechner, administrerende direktør for Wintershall Dea i Norge.

Storjo-funnet er en del av selskapets strategi for å delta i letebrønner nær eksisterende infrastruktur hvor Wintershall Dea er medeier.

– Norskehavet er et viktig område for Wintershall Dea, hvor vi har gjort flere betydelige funn de siste årene, slik som Dvalin North og Bergknapp. Storjo er nok et eksempel på en vellykket letestrategi hvor vi gjør funn i modne områder på norsk sokkel som vil skape synergier med andre produserende felt, sier Georg Bresser, SVP Global Exploration i Wintershall Dea.

Storjo-funnet ligger i PL261-lisensen, 7 km nordvest for Skarv-feltet og 230 km vest for Sandnessjøen. Brønnen ble boret til et dyp på 4904 meter under havoverflaten, fra 336 meters havdyp. Boreoperasjonen ble utført fra Deepsea Nordkapp, en halvt nedsenkbar rigg operert av Odfjell Drilling.

Arbeidet fortsetter nå for å øke forståelsen av funn- og tilknytningsalternativene, samt en mulig gjeninntreden eller avgrensningsbrønn i 2023.

Storjo-partnerskapet utgjøres av Aker BP som operatør med en eierandel på 70 prosent og Wintershall Dea med en eierandel 30 prosent.

Pressekontakter

Del