Wintershall Dea trekker seg ut av Russland

Kassel/Hamburg
Del
Wintershall Dea Russia
Wintershall Dea Russia
Foto
Wintershall Dea/Frank Herfort
  • Wintershall Dea skal dekonsolidere den russiske virksomheten fra sin finansielle rapportering. Det
    medfører at selskapet vil registrere et ikkekontant engangstap på 5,3 milliarder euro i
    fjerde kvartal samt ytterligere nedskrivninger knyttet til selskapets virksomhet i Russland
  • Opprettholder selskapets økonomiske fleksibilitet
  • Wintershall Deas samarbeidsprosjekt («joint venture») i Russland vil bli økonomisk ekspropriert
  • Wintershall Dea har til hensikt å trekke seg helt ut av Russland. Uttrekningen skal skje i ordnede former, i henhold til alle gjeldende juridiske forpliktelser

Representantskapet i Wintershall Dea har godkjent en prinsippbeslutning om å avslutte selskapets virksomhet i Russland. Wintershall Dea har derfor til hensikt å trekke seg helt ut av landet. Uttrekningen skal skje i ordnede former, i henhold til alle gjeldende lover og forskrifter.
– Wintershall Dea vil avslutte sin russiske virksomhet. Det er ikke holdbart å fortsette virksomheten i Russland. Russlands angrepskrig mot Ukraina er uforenlig med våre verdier og har ødelagt samarbeidet mellom Russland og Europa. De siste månedene har begrensninger pålagt av den russiske regjeringen på driften av vestlige selskaper i landet, og ekstern innblanding i våre samarbeidsprosjekter, gjort det umulig for Wintershall Dea å operere i Russland som før. Det har resultert i en økonomisk ekspropriasjon av våre samarbeidsprosjekter i Russland, sier Konsernsjef Mario Mehren.

Beslutningen vil bli gjennomført i henhold til alle gjeldende juridiske forpliktelser.

Wintershall Dea konkluderte med at selskapet ikke lenger oppfyller kriteriene i IFRS om bestemmende innflytelse eller kontroll over samarbeidsprosjekter i Russland. Wintershall Dea har derfor i fjerde kvartal dekonsolidert all virksomhet i Russland. Frem til selskapet har trukket seg helt ut av landet, vil Wintershall Deas virksomhet i Russland rapporteres som finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi i henhold til IFRS 9.

Innvirkning på regnskapet og økonomiske nøkkelindikatorer

Etter dekonsolideringen vil Wintershall DEA ikke lenger rapportere økonomiske og driftsmessige nøkkelindikatorer (inkludert produksjon og reserver) for samarbeidsprosjekter i Russland i konsernets regnskaper, med unntak av endringer i virkelig verdi av finansielle eiendeler.

Ekstern innblanding i våre forretningsmodeller har hatt stor innvirkning på den virkelige verdien av selskapets samarbeidsprosjekter i Russland, deriblant den russiske presidentresolusjon nr. 943 av 22. desember 2022 og
den russiske regjeringens vedtak nr. 2544 av 30. desember 2022 som med tilbakevirkende kraft reduserer prisene som samarbeidspartnere kan selge sine produserte hydrokarboner til Gazprom for. Følgelig forventer Wintershall Dea å registrere et ikke-kontant engangstap på rundt 5,3 milliarder euro som følge av dekonsolideringen av selskapets samarbeidsprosjekter i Russland og ytterligere nedskrivninger knyttet til
selskapets virksomhet i landet, især selskapets interesseandeler i Nord Stream AG og WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co, KG.

Opprettholder selskapets økonomiske fleksibilitet

Siden krigens start har Wintershall Dea forsiktig justert sine økonomiske rammer, og ekskludert russisk virksomhet fra planleggingen.
Wintershall Dea bygget opp betydelig økonomisk fleksibilitet i 2022. Nå vil selskapet innføre tiltak i tråd med sin finansielle strategi for å opprettholde en sterk balanse som er forenelig med selskapets satsing på å styrke investeringsraten og den økonomiske veksten ved å diversifisere virksomheten utenfor Russland.

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende uavhengige gass- og oljeselskap med mer enn 120 års erfaring som operatør og partner i hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 12 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert i og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. I tillegg planlegger vi å redusere utslippene fra bruk av hydrokarboner gjennom CCS og lavkarbon hydrogenteknologier, med potensiale om å bygge opp en virksomhet som vil reduserer 20-30 millioner tonn CO2 per år innen 2040 Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra nær 60 land.

Pressekontakter

Del