Michael Zechner ansatt som administrerende direktør i Wintershall Dea Norge

Stavanger/Kassel/Hamburg
Del
Wintershall Dea Headquarter Stavanger
Wintershall Dea Headquarter Stavanger
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Wintershall Dea har ansatt Michael Zechner som ny administrerende direktør og Senior Vice President i det norske datterselskapet, Wintershall Dea Norge. Østerrikeren starter i stillingen i mars neste år. Zechner har jobbet i Wintershall Dea siden 2003 og har i dag stillingen som Senior Vice President Global Exploration. Han overtar etter Alv Bjørn Solheim, som har vært administrerende direktør og Senior Vice President i Wintershall Dea Norge siden 2019. Solheim går av med pensjon.
 
I løpet av de siste 19 årene har Zechner hatt ulike tekniske og ledende stillinger i Europas ledende olje- og gasselskap. Han har arbeidet innenfor en rekke områder, blant annet som Unconventional Operations Manager i Argentina, som Exploration Coordinator og som Senior Geophysicist i Stavanger. Siden 2019 har han vært Senior Vice President for Global Exploration.

Han startet sin karrière i SPEAD-programmet og hadde deretter en rekke tekniske og lederstillinger i Argentina, Norge og konsernenheter. Zechner har eksamen i anvendt geovitenskap fra Universitetet i Leoben i Østerrike, og en grad i petroleumsøkonomi fra Teknologisk institutt i Buenos Aires i Argentina.

Wintershall Dea Managing Director Michael Zechner
Wintershall Dea Managing Director Michael Zechner
Foto
Wintershall Dea/Ludwig Schöpfer
Wintershall Dea Alv Björn Solheim
Wintershall Dea Alv Björn Solheim
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Wintershall Dea CEO Mario Mehren og COO Dawn Summers takker Alv Bjørn Solheim på vegne av konsernledelsen og de ansatte: «Vi vil gjerne takke Alv for hans langvarige engasjement og sterke lederskap i #teamwintershalldea. Han har vært sentral for selskapets suksess. På vegne av konsernledelsen i Wintershall Dea vil vi ønske ham alt godt.»
 

Viktig aktør på den norske kontinentalsokkelen

Norge er et av Wintershall Deas kjerneområder for vekst. Selskapet er nå blant de ledende olje- og gasselskapene på den norske kontinentalsokkelen, hvor de har hatt virksomhet i mer enn 45 år. Wintershall Dea har mer enn 100 lisenser på sokkelen og er operatør for omtrent en tredjedel av dem, for eksempel produksjonsfeltene Brage og Vega. Porteføljen blir ytterligere utvidet med smarte tekniske løsninger. For eksempel opplever selskapet stor interesse rundt prosjekter som Nova. Feltet blir utviklet ved hjelp av en undervannstilknytning med produksjonsanlegg på havbunnen knyttet til en eksisterende plattform.

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende olje- og gasselskap og kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk olje- og gasselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert i og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). I tillegg skal Wintershall Dea redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. Klimamålene skal oppnås gjennom porteføljeoptimering, utslippsreduksjon ved hjelp av mer energieffektivitet, investeringer i naturbaserte løsninger for klimatilpasning, samt investeringer i fremtidig teknologi som hydrogen og CCS. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra mer enn 60 land.

Pressekontakter

Del