Ny Dvalin-film: Et innblikk i installasjonen av juletrær under vann

Stavanger
Del
Wintershall Dea Dvalin Installasjonen av Juletrær
Wintershall Dea Dvalin Installasjonen av Juletrær
Foto
Wintershall Dea

En viktig milepæl i vårt egenopererte Dvalin-prosjekt – installasjonen av de 52 tonn tunge juletrærne i slutten av 2019 – er nå blitt film. Etter den vellykkede installeringen av modulen på 3500 tonn i august 2019, gir denne filmen oss et gjensyn med nok en viktig begivenhet i dette prosjektet.

Under tøffe værforhold i Norskehavet i desember 2019, ble juletrærne senket nesten 400 meter ned på havbunnen på Dvalin-feltet, 260 kilometer nord for Kristiansund. Juletrærne er et sett ventiler og annet utstyr som sikrer brønnen og er nøkkelkomponenter for boring av produksjonsbrønnene på Dvalin.

«Det var en kompleks undervannsoperasjon med store dønninger, bølger og tidevann. Forholdene gjorde at riggen var i konstant bevegelse, og det var svært utfordrende å kontrollere de 52 tonn tunge juletrærne og slippe dem trygt ned til brønnhodet på havbunnen. Det krevde nøye koordineringen mellom alle de involverte partene. En vellykket jobb av Transocean og service-selskapene på riggen! Alle jobbet godt sammen for å nå denne milepælen», sier Tore Øian, boresjef på Dvalin.

Dvalin-feltet bygges ut som en undervannsinstallasjon med en havbunnsramme koblet til den Equinor-opererte Heidrun-plattformen.. Nok et eksempel på vår bærekraftige strategi med utbygging av eksisterende infrastruktur.

Dvalin-prosjektet går nå fra borefasen over i ferdigstillelsesfasen – og nærmer seg produksjonsoppstart!

I denne videoen kan du se mer av den flotte jobben som ble gjort. God fornøyelse!

DVALIN-PROSJEKTET: ET INNBLIKK I INSTALLASJONEN AV JULETRÆR
Foto
Wintershall Dea
Wintershall Dea Dvalin X-Mas Tree
DVALIN-PROSJEKTET: ET INNBLIKK I INSTALLASJONEN AV JULETRÆR
Foto
Wintershall Dea

Om Dvalin
Dvalin-feltet i Norskehavet bygges ut med fire undervannsbrønner, koblet til vertsplattformen Heidrun, som opereres av Equinor. Gassen fra Dvalin vil bli transportert til Heidrun via en 15 kilometer lang rørledning. Derifra blir gassen sendt til gasstransportsystemet Polarled gjennom en 7,5 kilometer lang rørledning, før den vil bli videre prosessert til tørrgass på Nyhamna gassterminal. Til slutt vil gassen bli transportert til markedet via Gassled.

Partnerskap: Wintershall Dea (operatør, 55 %), Petoro (35 %), Edison (10 %)

Lokasjon: Ca. 259 kilometer nord for Kristiansund, 15 kilometer nordvest for Heidrun-feltet og 35 kilometer sør for Skarv-feltet i Norskehavet.

Pressekontakter
Del