Olje- og gassnæring er godt rustet for energiomstillingen

Stavanger
Del
Wintershall Dea Norwegian platform Njord
Wintershall Dea Norwegian platform Njord
Foto
Equinor

En ny rapport fra PwC Norge konkluderer med at kompetansen fra en rekke disipliner innen olje- og gassindustrien er anvendelig og dermed viktig for lavkarbonindustrier. Rapporten er også en veiviser for hvordan man overfører eksisterende kompetanse til ny virksomhet.

Mens olje- og gassnæringen ofte fremheves som relevant i energiomstillingen, har det vært usikkerhet knyttet til hva slags kompetanse som vil la seg overføre, og hvordan olje- og gasselskapene skal organisere seg for å ta del i disse nye industriene.

PwC i samarbeid med Wintershall Dea Norge og Neptune Energy Norway har gjennomført en analyse, for å identifisere i hvilken grad olje-og gasselskapene besitter den kompetansen som kreves for å gå inn i nye bransjer som karbonhåndtering og hydrogen.  

– Analysen er et verdifullt utgangspunkt for oss for å planlegge overføring og utvikling av kompetansen til våre ansatte innen nye områder som CCS og hydrogen, sier Tone Samuelsen, HR-direktør i Wintershall Dea i Norge.

Unik kompetanse for energiomstillingen

Karleggingen bekrefter hypotesen om at olje- og gass-selskapene sitter med unik kompetanse, som i stor grad kan overføres til nye industrier som karbonfangst- og lagring (CCS), hydrogen og havvind. Den ser på 27 ulike kompetansedisipliner på tvers av 13 kompetanseområder innen olje og gass.

For hver av disse ble overførbarhet av kunnskap og ferdigheter vurdert, noe som resulterte i en oversikt over hvilke kompetansehull som må adresseres i overgangen til nye områder, og hvilke tiltak som kan settes inn for å tette hullene.

–  Olje- og gassnæringen har en fordel ved at de allerede har mye av kompetansen på plass. På mange områder handler det mer om mindre justeringer og tiltak for å klare å overføre og utnytte den, enn å tilegne seg helt ny kunnskap, sier Anne-Lene Festervoll, partner i PwC.

Et viktig funn i rapporten er utfordring knyttet til å forstå de nye verdikjedene og rammebetingelsene i overgangen til nye næringer. Dette skyldes delvis at det fremdeles er mye som ikke er på plass i form av betingelser og regulatoriske rammeverk. Industrien trenger et klart rammeverk fra myndighetene for å lykkes i nye industrier.

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende olje- og gasselskap og kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk olje- og gasselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både operert og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). I tillegg skal Wintershall Dea redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. Klimamålene skal oppnås gjennom porteføljeoptimering, utslippsreduksjon ved hjelp av mer energieffektivitet, investeringer i naturbaserte løsninger for klimatilpasning samt investeringer i fremtidig teknologi som hydrogen og CCS. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra mer enn 60 land.

Press contact

Del