Store oppgraderinger gir nytt liv til Njord-Feltet

Stavanger / Kassel
Del
Wintershall Dea Njord Norge
Wintershall Dea Njord Norge
Foto
Equinor

Njord-feltet i Norskehavet er klar for produksjon i over 20 år til. Oppstarten bringer mer energi til Europa og tar Wintershall Dea et skritt nærmere produksjonsmålet på 200 000 fat olje ekvivalenter per dag

Njord-feltet har startet opp produksjon igjen etter seks år. Med det skapes et nytt knutepunkt for olje og gass i Norskehavet, som gir betydelig økte volumer til Wintershall Dea.

Både Njord-plattformen og Njord B, feltets FSO (flytende lagrings- og lasteinnretning), ble tauet til havn i 2016 for et omfattende oppgraderingsprosjekt. Siden da er det gjennomført store oppgraderinger på begge installasjonene. Prosjektet dobler feltets levetid sammenlignet med de opprinnelige utbyggingsplanene, og gjør også at utvinningsgraden bedres. Det er også lagt til rette for tilknytning til andre felt i området.  

–  Jeg kunne ikke ha bedt om bedre nyheter ved utgangen av året enn at Njord-feltet gjenopptar produksjonen, sier Dawn Summers, konserndirektør for operasjoner (COO) og ansvarlig for Norge  i Wintershall.
 –  Njord vil levere høyst nødvendige gassvolumer til et Europa som sårt trenger energi. Vi ønsker å rette en stor takk til operatøren, Equinor, og alle de andre partnerne som har bidratt til å virkeliggjøre dette, sier Summers. 

–  Njord er et viktig felt i vår portefølje i Norge og bringer oss enda nærmere produksjonsmålet på 200 000 fat oljeekvivalenter (foe) per dag på norsk sokkel. Prosjektet er helt i tråd med vår strategi om å fokusere på investeringer i kjerneområder, der vi ser et stort potensial for ekstra synergier. Revitaliseringen av Njord-feltet gjør at vi kan utnytte letemulighetene i omkringliggende områder, i tillegg til at feltet vil fungere som et knutepunkt for tilknytning til eksisterende felt, sier administrerende direktør for Wintershall Dea Norge, Michael Zechner.

Wintershall Dea har en andel på 50 % i det Equinor-opererte feltet. Selskapet eier også 27,5 % i Hyme-feltet, som allerede er tilknyttet Njord, og Bauge-feltet som vil være klart for produksjonsoppstart i løpet av de nærmeste ukene.

Njord var opprinnelig et oljefelt som startet produksjon i 1997, mens gasseksport ikke ble satt i gang før 2007. Feltet var planlagt å være i drift frem til 2013. Nye utvinnbare volumer i den eksisterende lisensen samt ytterligere nærliggende felt ga imidlertid Njord-feltet nytt liv, og Hyme-feltet ble satt i produksjon i 2013. Fremtidig produksjon fra Njord vil i all hovedsak være gass.

FAKTABOKS

Både Njord A-plattformen og Njord Bravo FSO har gjennomgått omfattende oppgraderinger etter at de ble frakoblet feltet i 2016. Njord A ble oppgradert på Stord-verftet mellom Stavanger og Bergen, der plattformen opprinnelig ble bygget på 90-tallet. Njord Bravo ble inspisert og klargjort for uttauing i Kristiansund, mens selve oppgraderingen ble gjennomført i Haugesund.

Lisenspartnerne investerte omkring 31 milliarder kroner (2,96 milliarder euro) i oppgraderingsprosjektet. Et nytt prosjekt for delvis elektrifisering av Njord-feltet og den nærliggende Draugen-plattformen er igangsatt. Dette vil redusere CO2-utslippene fra feltet betydelig.

Njord ligger i Norskehavet, 30 kilometer vest for Draugen og 130 kilometer nordvest for Kristiansund. Vanndybden er 330 meter. Produsert olje transporteres via rørledning til Njord Bravo FSO, før den sendes videre med tankskip ut på markedet.

Gass eksporteres til Kårstø-terminalen gjennom en 40 kilometer lang rørledning, koblet til Åsgard transportsystem (ÅTS).

Lisensinnehaverne på Njord er Wintershall Dea Norge AS (50 prosent), Equinor Energy AS (27,5 prosent – operatør) og Neptune Energy Norge AS (22,5 prosent).

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende uavhengige gass- og oljeselskap med mer enn 120 års erfaring som operatør og partner i hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 12 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert i og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. I tillegg planlegger vi å redusere utslippene fra bruk av hydrokarboner gjennom CCS og lavkarbon hydrogenteknologier, med potensiale om å bygge opp en virksomhet som vil reduserer 20-30 millioner tonn CO2 per år innen 2040. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra nær 60 land.

Pressekontakter

Del