Norge: Wintershall Dea tildet 11 Lisenser i TFO 2022

Stavanger
Del
Wintershall Dea APA Awards Norge
Wintershall Dea APA Awards Norge
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Wintershall Dea har fått 11 lisenser i den årlige tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO), inkludert tre som operatør. Tildelingene styrker selskapets stilling som operatør som leter nær eksisterende infrastruktur.

– Vi setter stor pris på at TFO-systemet er så konsekvent. Det gir jevnlig og pålitelig tilgang til nye arealer i modne områder på norsk sokkel. Tildelingene bidrar til å utvide Wintershall Deas lisensportefølje og gir oss nye muligheter for leteboring i årene som kommer, sier Michael Zechner, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge etter at olje- og energiminister Terje Aasland annonserte tildelingene den 10. januar.

Fokus på leting i modne områder

Alle tildelingene i TFO 2022 er lokalisert i modne områder på sokkelen, og omfatter fem nye tillatelser og seks områdeutvidelser, der Wintershall Dea har lisensaktivitet.

Av de fire tildelte utvinningstillatelsene i Nordsjøen, to (begge som operatør) befinner seg i nærheten av Wintershall Deas egenopererte felt Vega og Nova. De andre syv nye utvinningstillatelsene er i Norskehavet, der Wintershall Dea er operatør for feltene Maria og Dvalin og utbyggingsprosjektet Dvalin Nord.

Vi har lykkes svært godt med letestrategien vår i Norge de siste årene. Det høye antallet tildelinger gjenspeiler Wintershall Deas satsing på fortsatt letevirksomheten på norsk sokkel og understreker selskapets stilling som en av de ledende leteaktørene i Norge, sier Georg Bresser, direktør for global leting i Wintershall Dea.

Selskapet har deltatt i flere funn i TFO-områder de siste årene, deriblant Bergknapp og Dvalin Nord, som ble oppdaget i henholdsvis 2020 og 2021 og som selskapet er operatør for, samt i Ofelia, Hamlet, Storjo, Newt og Oswig East som ble oppdaget i 2022.

Wintershall Dea North Sea
Wintershall Dea North Sea
Foto
Wintershall Dea
Wintershall Dea Norwegian Sea
Wintershall Dea Norwegian Sea
Foto
Wintershall Dea

Fortsatt høy Leteaktivitet i 2023

Wintershall Dea deltok i til sammen ti letebrønner i Norge i 2022. Sammen med de nye tildelingene styrker det ytterligere selskapets posisjon som et av de største leteselskapene på norsk sokkel. I tillegg til å utvide lisensporteføljen, gir tildelingene Wintershall Dea mulighet til å teste ut nye idéer i områder som har vært lisensbelagt flere ganger tidligere. Denne strategien har gitt svært gode resultater de siste årene, med til sammen 17 nye funn i Norge siden 2019.

Departementet tildelte totalt 47 tillatelser til 25 selskaper i konsesjonsrunden TFO 2022. Konsesjonsrunden omfatter blokker i forhåndsdefinerte områder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. 

Wintershall Dea er en av de største lisensinnehaverne på norsk sokkel med en portefølje på mer enn 90 utvinningstillatelser, inklusive de nye TFO-tildelingene for 2022.

Wintershall Deas Tillatelser i Konsesjonsrunden TFO 2022:

Nordsjøen:

PL 248 K (40%) (operatør)
PL 1100 C (20%)
PL 1149 B (40%) (operatør)
PL 1181 (40%)

Norskehavet:

PL 159 H (40%)
PL 327 C (19%)
PL 1155 B (30%) (operatør)
PL 1186 (20%)
PL 1187 (20%)
PL 1191 (30%)
PL 1195 (30%)

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende uavhengige gass- og oljeselskap med mer enn 120 års erfaring som operatør og partner i hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 12 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert i og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. I tillegg planlegger vi å redusere utslippene fra bruk av hydrokarboner gjennom CCS og lavkarbon hydrogenteknologier, med potensiale om å bygge opp en virksomhet som vil reduserer 20-30 millioner tonn CO2 per år innen 2040 Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra nær 60 land.

Pressekontakter

Del