Ny havbunnsramme installert på Maria-feltet

Stavanger
Del
Wintershall Dea Maria Phase 2
Wintershall Dea Maria Phase 2
Foto
Wintershall Dea/Herman Lersveen

En ny havbunnsramme er installert på 300 meters havdyp på Maria-feltet i Norskehavet. Videreutviklingen av feltet vil øke produksjonen og forlenge levetiden til eksisterende infrastruktur i området.

Installeringen av havbunnsrammen markerer en viktig milepæl i Maria fase 2-prosjektet for Wintershall Dea og partnerne Petoro og Sval Energi. Videreutviklingen av Maria-feltet støtter opp om Wintershall Deas strategi om å benytte eksisterende infrastruktur for å øke produksjonen fra norsk sokkel. Maria er ett av fire felt operert av Wintershall Dea i Norge. I tillegg er det planer om flere utbygginger.

–  Ved å utnytte eksisterende infrastruktur for å produsere hydrokarboner, kan vi effektivt levere den energien verden trenger, samtidig som vi bidrar i arbeidet med å nå klimamålene. Vi vil fortsette å investere slik at vi også i fremtiden kan levere effektive undervannsløsninger i Norge, sier Michael Zechner, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge.

Den nye havbunnsrammen med seks brønnslisser vil ha tre produserende brønner og én vanninjektor for trykkstøtte. De to resterende slissene vil være tilgjengelige for fremtidig utvikling av feltet.

– Installeringen av havbunnsrammen markerer en sentral del av feltutviklingen. Maria fase 2 forlenger levetiden til feltet og den omkringliggende infrastrukturen. Prosjektet øker reservene og bidrar til å sikre pålitelig energiforsyning til Europa, sier Vedad Hadziavdic, prosjektleder for Maria fase 2 i Wintershall Dea.

Den 330 tonn tunge havbunnsrammen ble transportert 200 kilometer fra Vestbase i Kristiansund til Maria-feltet i Norskehavet av installasjonsfartøyet North Sea Atlantic. Havbunnsrammen er nå installert på 300 meters dyp. TechnipFMC ble tildelt den integrerte iEPCI-kontrakten (Engineering, Procurement, Construction and Installation) for Maria fase 2 i april i fjor.

–  I tett samarbeid med Wintershall Deas prosjektteam har TechnipFMC og deres underleverandører designet, bygget og installert havbunnsrammen innenfor tidsrammene, etter høye HMS-standarder og med utmerket kvalitet. Vi vil rette en stor takk til alle involverte, sier Bård Owe Bakken, Facilities Manager for Maria fase 2 i Wintershall Dea.

Om Maria fase 2

Maria fase 2-prosjektet omfatter installering av en ny havbunnsramme med seks slisser og fire nye brønner, lokalisert i den sørlige delen av Maria-feltet, omtrent 200 kilometer utenfor norskekysten. Maria, som er en undervannsutbygging opprinnelig designet med to havbunnsrammer, ble satt i drift i 2017. Denne neste fasen av Maria-prosjektet forventes å øke feltets totale reserver med omtrent 27 millioner fat oljeekvivalenter. Maria-feltet har en forventet levetid frem til 2040.

Den nye havbunnsrammen vil bli koblet til eksisterende infrastruktur på Maria-feltet. Brønnstrømmen fra Maria går til Kristin-plattformen. Vann til injeksjon kommer fra Heidrun, mens løftegass leveres fra Åsgard B via Tyrihans-feltet. Prosessert olje blir overført til Åsgard-feltet for lagring og eksport. Gassen blir eksportert via Åsgard transportsystem til Kårstø.

Oppstart av Maria fase 2 er planlagt til 2025.

Wintershall Dea Norge AS er operatør for Maria-feltet med en eierandel på 50 %. Petoro AS eier 30 % og Sval Energi AS eier 20 %.

Wintershall Dea Maria Phase 2 Template Video

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er på vei fra å være et ledende europeiske uavhengige gass- og oljeselskap, til å bli et ledende europeisk uavhengig selskap innen gass- og karbonhåndtering. Vi har mer enn 120 års erfaring som operatør og partner i hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 11 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika), og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Vi utvikler også løsninger for å lagre karbon og produsere hydrogen med lave utslipp, og bidrar på denne måten til å nå klimamålene og  levere sikker energiforsyning. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025. Vi støtter Verdensbankens initiativ «Zero Routine Flaring by 2030» og bidrar aktivt til initiativet, som har som mål å avvikle rutinemessig fakling i operert virksomhet innen 2030. I tillegg skal vi bidra til global avkarbonisering gjennom å bygge opp en virksomhet for karbonhåndtering og hydrogen, som vil kunne redusere CO2-utslippene med 20–30 millioner tonn per år innen 2040. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag mer enn 2000 ansatte fra nær 60 land verden over.

Pressekontakter

Del