Reduserer utslipp med nytt forsyningsfartøy

Del
Wintershall Dea New Supply Vessel
Wintershall Dea New Supply Vessel
Foto
Eidesvik Offshore ASA

Utslippene på forsyningstjenester til Brage-plattformen går ned med 30 prosent, når Wintershall Dea setter «Princess Viking» i trafikk i desember.

Den nye kontrakten med Eidesvik Offshore ASA støtter opp om Wintershall Deas kontinuerlige innsats for å redusere utslippene fra aktiviteten på norsk sokkel.

– Vi er veldig fornøyde med at «Princess Viking» blir vårt nye forsyningsfartøy for Brage. Skipet er utsyrt med teknologi som gjør det mulig å redusere CO2-utslippene med opptil 2400 tonn per år – det samme som utslippene fra 1200 personbiler, sier Alv Solheim, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge.

Det 90 meter lange og 24 brede «Princess Viking» kan seile både på marine gassolje (MGO) og flytende naturgass (LNG) og har i tillegg en batteripakke for effektiv energistyring.

I tillegg til å forsyne Brage, vil skipet seile med forsyninger til plattformene Veslefrikk og Statfjord A, B og C gjennom fartøysdelingavtalen Wintershall Dea har med Equinor. Siden oppstart i mai, har denne avtalen økt effektiviten logistikkoperasjonene i området betraktelig.

– Vi leter hele tiden etter muligheter for å drive mer effektivt, både kostnadsmessig og for å redusere miljøfotavtrykket. Kontrakten med «Viking Princess» er nok et skritt i riktig retning, sier produksjonsdirktør Børge Nerland. 

Pressekontakter
Del