Reduserer utslipp og kostnader med hybrid-fartøy

Del
Wintershall Dea Lars Peder Solstad, and  Alv B. Solheim
Wintershall Dea Lars Peder Solstad, and  Alv B. Solheim
Foto
Wintershall Dea
  • To forsyningsbåter fra Solstad Offshore utstyrt med hybrid-batterier før de starter sin to-årige kontrakt med Wintershall Dea. Dermed blir både utslipp og kostnader redusert.

Batteriløsningen som er installert på «Normand Naley» og «Normand Falnes» fører til at drivstofforbruket blir redusert med 600 kubikkmeter i året. CO2-utslippene blir redusert med rundt 12 prosent årlig, som er over 2000 tonn i året – tilsvarende utslippet fra 1000 personbiler.

– Vi har samme tilnærming til miljøet som til alle andre aspekter av driften vår. Det betyr at vi hele tiden leter de smarteste og mest effektive løsningene for å gjøre miljøfotavtrykket vårt så lite som mulig, sier Alv B. Solheim, administrerende direktør i Wintershall Dea i Norge.

Bruk av hybridløsninger er blitt et av kjennetegnene på Wintershall Deas operasjoner. I tillegg til de to båtene, er også boreriggen «West Mira» utstyrt med en hybridløsning. Riggen har akkurat startet på en borekampanje på minst ni brønner de neste 24 månedene.

Forsyningsbåtene «Normand Naley» og «Normand Falnes» vil støtte «West Mira» i boringen av letebrønnen Bergknapp, brønner på feltene Maria og Vega og brønnene på Nova-utbyggingen.

– I 2017 ble vi som den første operatøren i Norge ISO-sertifisert i energiledelse. Dermed har vi forpliktet oss til å ha høy oppmerksomhet på energiforbruket i våre operasjoner. Installeringen av hybridløsninger, viser at vi tar oppgaven alvorlig, sier Arve Børseth Bjørnsen, maritim leder i Wintershall Dea i Norge.

Installasjonen av batteriene på forsyningsfartøyene koster rundt 40 millioner kroner. Næringslivets NOx-fond har bidratt med støtte til satsingen. Deler av Wintershall Deas kostnader blir dekket inn av reduserte drivstoffutgifter. Samtidig er det ventet at løsningen vil gi lavere vedlikeholdskostnader for Solstad Offshore.

Om Wintershall Dea

Wintershall og DEA Deutsche Erdoel AG, to vellykkede selskaper med en lang tradisjon, har fusjonert og dannet Europas ledende, uavhengige olje- og gasselskap: Wintershall Dea. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også ledende innenfor midtstrømsvirksomhet.

Wintershall Dea kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet sysselsetter rundt 4000 ansatte fra mer enn 60 land. Selskapet planlegger å øke sin gjennomsnittlige daglige produksjon fra rundt 590 000 fat oljeekvivalenter til mellom 750 000 til 800 000 fat i perioden mellom 2021 og 2023. På mellomlang sikt forventes en børsnotering av Wintershall Dea.

Pressekontakter

Del