Siste brønner i produksjon på Ærfugl

Stavanger
Del
Wintershall Dea norway stream Ærfugl
Wintershall Dea norway stream Ærfugl
Foto
Wintershall Dea

De siste to brønnene på Ærfugl-feltet er nå satt i produksjon. Utbyggingen er dermed ferdig og bidrar til betydelige gassleveranser til Skarv-området. Wintershall Dea er prosjektpartner med en andel på 28 %., mens operatør på feltet er AkerBP.

Gass- og kondensatfeltet er bygget ut i to faser og er en tilknytning fra to separate reservoarer i Norskehavet til Skarv FPSO (flytende produksjons-, lagrings- og lasteinnretning), ca. 210 kilometer vest for Sandnessjøen, ca. 50 kilometer sør for polarsirkelen. Fase 1 av prosjektet ble fullført i fjor.

Wintershall Dea map norway Ærfugl
Wintershall Dea map norway Ærfugl
Foto
Wintershall Dea

«Utbyggingen, som er levert av operatøren AkerBP og resten av partnerne på en utmerket måte, underbygger vår posisjon i Norskehavet og bidrar til å gjøre Skarv til et produksjonsknutepunkt for hele området. Ærfugl styrker også vår posisjon som gassleverandør med produksjon av ekstra volumer på et strategisk viktig tidspunkt for partnerskapet og det norske samfunnet», sier Synnøve Helland, Vice President for ikke-opererte felt i Wintershall Dea Norge. 

Ærfugl, der Wintershall Dea har tilsvarende eierandel som i Skarv, gir betydelig reduksjon av utslipp per produsert fat for Skarv, som følge av den økte produksjonsandelen fra Ærfugl. Operatøren AkerBP rangerer Ærfugl som en av de mest lønnsomme utbyggingene i Norge og spår at den vil forlenge levetiden til Skarv-feltet med fem år.

«Ærfugl-utbyggingen er et utmerket eksempel på hvordan vi forsøker å maksimere verdiskapningen fra områdene rundt de viktigste produserende feltene våre», sier Lars Olav Martinsen, Asset Manager i Wintershall Dea Norge. «Skarv-området er et av kjerneområdene våre i Norge, og asset-teamet i Wintershall Dea har vært sentralt når det gjelder å fremskynde ferdigstillingen av fase 2.»

Wintershall Dea har en andel på 28 % i Ærfugl innenfor Skarv-enheten. Operatøren Aker BP har 24 %, Equinor har 36 % og PGNiG har 12 %.

Pressekontakter

Del