Snorre Expansion Project starter produksjon

Stavanger
Del
Wintershall Dea Norges kystsjø
Wintershall Dea Norges kystsjø
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Snorre Expansion Project er nå i drift i Nordsjøen.

Prosjektet vil øke utvinningen fra Snorre-feltet med nesten 200 millioner fat og forlenge feltets levetid til 2040. Wintershall Dea har en andel på 8,57 % i det Equinor-opererte prosjektet.

«Dette har vært et av de mest ambisiøse prosjektene for økt oljeutvinning på norsk sokkel noensinne. Det at partnerne har klart å sette feltet i produksjon på et tidlig tidspunkt, og det uten kostnadsoverskridelser, vitner om enestående prosjektledelse gjennom hele prosessen. Vi gratulerer Equinor, partnerne våre og hele forsyningskjeden med å ha fullført prosjektet på en trygg og effektiv måte i ekstremt vanskelige tider,» sier Synnøve Helland, Direktør for ikke-opererte felt i Wintershall Dea Norge.

På tross av Covid-19, med stort press på forsyningslinjene og med svært begrenset tilgang på personell har prosjektteamet klart å installere seks nye havbunnsrammer, samt levere betydelige modifikasjoner og oppgraderinger på Snorre A-plattformen.

Totalt vil 24 nye brønner bli boret på 300–380 meters dyp i løpet av de nærmeste årene, og disse vil sørge for nye volumer etter hvert som de blir satt i produksjon. Fem av de nye brønnene er allerede i drift. Prosjektplanen ble overlevert til norske myndigheter i desember 2017.

Snorre-feltet ligger i det ressursrike Tampen-området i Nordsjøen og har fortsatt å produsere gjennom hele prosjektgjennomføringen. Feltet er en av gigantene i Nordsjøen og har allerede levert cirka 1,4 milliarder fat olje, men opprinnelig levetid for feltet var kun frem til begynnelsen av forrige tiår.

Med dette utvidelsesprosjektet på plass er planen nå at Snorre skal fortsette å produsere frem til 2040. I løpet av de neste par årene vil feltet også dra nytte av fornybar energi levert fra verdens første flytende vindpark, Hywind Tampen, som er under utvikling. Wintershall Dea har andeler i Hywind Tampen-prosjektet.

Equinor Energy er operatør for Snorre-feltet med en andel på 33,27 %. De andre partnerne er Wintershall Dea (8,57 %), Petoro (30 %), Vår Energi (18,55 %) og Idemitsu Petroleum Norge (9,6 %).

Pressekontakter

Del