Stigerørene på Nova-feltet installert etter planen

Gjøa
Del
Nova risers installed
Nova risers installed
Foto
Neptune Energy

Wintershall Dea har installert stigerørene til det egenopererte Nova-prosjektet. Det er en viktig milepæl for prosjektet. Med installeringen av stigerørene, er det meste undervannstutsyret til Nova-feltet på plass.

De fire fleksible stigerørene vil knytte rørledningene fra Wintershall Dea-feltet sammen med den Neptune Energy-opererte vertsplattformen Gjøa.

Operasjonen med å installere stigerørene gjør at både de produksjonsrørledningene, vanninjeksjonsrørledningen og gassløftrørledningen blir knyttet direkte til Nova-modulen, som ble installert på Gjøa i mai år. Havbunnsrammene og manifoldene er på plass og arbeidet med å tilpasse Gjøa-plattformen pågår for fullt. Nå ser Wintershall Dea fram til å starte boringen av brønnene på Nova-feltet. 

– Innstalleringen av stigerørene er en stor milepæl for Nova-prosjektet. Det markerer siste delen av puslespillet med å ferdigstille rørledningssystemet under vann. Det betyr at vi nærmest er ferdig med undervannsdelen av prosjektet. Neste skritt blir boringen av brønnene, sier Dennis L. Dickhausen, Nova Facilities VP i Wintershall Dea.

Stigerørene er designet og fabrikkert av National Oilwell Varco i Kalundborg i Danmark. Der ble de hentet av Subsea 7-fartøyet «Seven Arctic», som installerte stigerørene på Nova-feltet, 120 kilometer nordvest av Bergen. I løpet av høsten blir stigerørene knyttet til rørledningene, testet og klargjort før produksjonsstart.

Som en del av installasjonskampanjen, ble Gjøa-plattformen stengt ned i to uker for å koble stigerørene til Nova-modulen på plattformen. Dette arbeidet ble støttet av Rosenberg Worley, mens det ble gjort annet viktig arbeid på modulen på Gjøa. Installasjonen ble planlagt slik at den sammenfalt med en vedlikeholdsstopp av St Fergus-terminalen i Storbritannia for å gjøre arbeidet så kostnadseffektivt som mulig.

– På tross av utfordringene med Covid-19-situasjonen, ble installeringen utført sikkert og innenfor den planlagte tidsrammen. Dette er takket være god planlegging og stor innsats fra alle involverte – og ikke minst på grunn av One Team-samarbeidet mellom Subsea 7, Rosenberg Worley, Neptune Energy og Wintershall Dea, sier Bård Owe Bakken, Nova Subsea Manager i Wintershall Dea.

Om Nova
Nova-feltet ligger rundt 120 kilometer nordvest av Bergen og omlag 17 kilometer sydvest av Gjøa-plattformen i Nordsjøen. Wintershall Dea har 28 prosent eierandel i Gjøa-lisensen.

Partnere
Wintershall Dea (operatør 45%), Spirit Energy Norge AS (20%), Edison Norge AS (15%), Sval Energi AS (10%) og ONE-Dyas Norge AS (10%).

Vanndyp: 370 meter

Utbyggingsløsning
Nova blir bygget ut med to havbunnsrammer som kobles til den eksisterende Gjøa-plattformen, der Neptune Energy er operatør. Gjøa vil motta produksjonsvæsker og levere injeksjonsvann og løftegass til Nova-feltet. Olje fra Nova vil bli transportert fra Gjøa gjennom Troll Oljerør II til Mongstad, og assosiert gass vil bli eksportert via FLAGS-rørledningen (Far North Liquids and Associated Gas System) til St. Fergus i Storbritannia. Både olje og gass sendes deretter videre til det europeiske energimarkedet.

Bruk av eksisterende infrastruktur legger til rette for kostnadseffektiv utvinning av ressursene i reservoaret på 2570 meters dyp og øker den økonomiske levetiden til eksisterende infrastruktur.

Om stigerørene
De fleksible stigerørene kobler sammen Nova-modulen på Gjøa-plattformen med rørledningene på havbunnen. Produksjonsstigerørene frakter hydrokarbonene fra Nova-feltet til modulen på plattformen. Stigerørene for vanninjeksjon og gassløft sørger henholdsvis for vanninjeksjon og gassløft fra modulen på Gjøa via rørledningene til Nova-brønnene.

Nova vil være Wintershall Deas fjerde egenopererte undervannsutbygging som kommer i produksjon i Norge.

Pressekontakter
Del