Vindpark på havet skal gi elektrisk kraft til plattformer

Del
Wintershall Dea Hywind Tampen offshore wind farm
Wintershall Dea Hywind Tampen offshore wind farm
Foto
Equinor

Wintershall Dea og partnerne på Snorre og Gullfaks investerer i utbyggingen av havvindparken Hywind Tampen. I dag leveres to oppdaterte planer for utbygging og drift til myndighetene.

Olje- og gassplattformene blir de første i verden som skal forsynes med kraft fra en flytende havvindpark. Vindturbinene skal ligge om lag 140 kilometer fra land med havdyp på 260 til 300 meter, mellom Snorre- og Gullfaksplattformene.  

- Å redusere bruk av gassturbiner ved å forsyne plattformen med kraft fra flytende havvind er et krevende og innovativt prosjekt. For å sikre langsiktig verdiskaping på norsk sokkel er det avgjørende at vi gjør det vi kan for å fortsette å redusere CO2-avtrykket fra aktiviteten vår. Prosjektet passer Wintershall Dea sin strategi om en bærekraftig fortsettelse som gass- og olje selskap på norsk sokkel, sier Wintershall Dea sin administrerende direktør i Norge, Alv Bjørn Solheim.

Vindparken som skal bygges består av 11 vindturbiner basert på havvindkonseptet Hywind som er utviklet av Equinor. De 8 MW store turbinene vil få en samlet kapasitet på 88 MW og vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige behovet for elektrisk kraft på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C.

Gjennom å redusere bruken av gassturbiner på feltene bidrar prosjektet til å redusere CO2 utslippene med mer enn 200.000 tonn per år, noe som tilsvarer de årlige utslippene fra 100.000 personbiler. 

I følge en studie utført av Multiconsult vil Hywind Tampen-prosjektet kunne gi ringvirkningseffekter gjennom prosjektets levetid på 1 550 til 3 000 årsverk til norsk næringsliv. Brorparten av ringvirkningene kommer i forbindelse med prosjektets utbyggingsfase.

Investeringen for Hywind Tampen vil være i underkant av 5 milliarder norske kroner. I tillegg til investeringsbeslutningen til lisenspartnerne, har norske myndigheter gjennom Enova, tidligere gitt tilsagn om støtte til Hywind Tampen-prosjektet på inntil 2,3 milliarder kroner. Næringslivets NOx-fond har også besluttet å støtte prosjektet med opptil 566 millioner kroner. 

 

Partnere

Snorrelisensen
Equinor Energy AS: 33.3 % (operatør), Petoro AS: 30 %, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS: 17.5 %, Idemitsu Petroleum Norge AS: 9.6 %, DEA Norge AS: 8.6 % og Vår Energi AS: 1.1 %

Gullfakslisensen
Equinor Energy AS:  51 % (operator), Petoro AS:  30 % og OMV (Norge) AS: 19 %

Del