West Mira starter en to års borekampanje for Wintershall Dea

Del
Wintershall Dea West Mira
Wintershall Dea West Mira
Foto
Wintershall Dea

I helgen begynte boreriggen West Mira å bore letebrønnen Bergknapp i Norskehavet. Brønnen markerer begynnelsen på en lang borekampanje med West Mira for Wintershall Dea.

Over de neste to årene skal riggen bore minst 12 brønner for selskapet.

Den nybygde riggen er blitt oppgradert til å bli en av de mest miljøvennlige og teknologisk avanserte boreriggene som operer på norsk sokkel. West Mira har for eksempel en hybrid batteriløsning for å redusere utslipp, automatiserte boreoperasjoner, borerrør med høyhastighet dataoverføring og muligheter for å lage digitale tvillinger av brønnene.

– Teknologien gjør at vi kan gjennomføre denne borekampanjen enda mer effektivt enn med tradisjonelle rigger. Sammen med grundig planlegging og samkjøring og trening av teamene på land og offshore har vi et veldig bra utgangspunkt en sikker og effektiv borekampanje, sier Janne Lea, direktør for reservoarstyring, utbygging og ingeniørtjenester i Wintershall Dea.        

I tillegg til at sikkerhet og effektivitet har høy oppmerksomhet i borekampanjen, er også utslippsreduksjoner et mål i seg selv. Hybrid-løsningen på West Mira reduserer dieselforbruket. Dermed blir CO2-utslippene redusert med 15 prosent og NOx-utslippene redusert med 12 prosent.

– For Wintershall Dea er det viktig at vi hele tiden forbedrer oss og bidrar til teknologiutvikling for å redusere utslippene fra virksomheten, sier Alv Solheim, administrerende direktør for Wintershall Dea i Norge.

Etter at West Mira er ferdig med Bergknapp-brønnen skal den til Wintershall Deas Maria-felt i Norskehavet for å bore to nye brønner. Deretter seiler riggen til Nordsjøen for å bore en brønn på Vega-feltet, videre til Nova-utbyggingen for seks brønner, før den igjen går tilbake for å bore to brønner på Vega-feltet.

Om Wintershall Dea

Wintershall og DEA Deutsche Erdoel AG, to vellykkede selskaper med en lang tradisjon, har fusjonert og dannet Europas ledende, uavhengige olje- og gasselskap: Wintershall Dea. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også ledende innenfor midtstrømsvirksomhet.

Wintershall Dea kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet sysselsetter rundt 4000 ansatte fra mer enn 60 land. Selskapet planlegger å øke sin gjennomsnittlige daglige produksjon fra rundt 590 000 fat oljeekvivalenter til mellom 750 000 til 800 000 fat i perioden mellom 2021 og 2023. På mellomlang sikt forventes en børsnotering av Wintershall Dea.

Del