Wintershall Dea har besluttet brønn for karbonlagring i Nordsjøen

Stavanger / Kassel
Del
Wintershall Dea Drilling Start in Luna Well
Wintershall Dea Drilling Start in Luna Well
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Wintershall Dea og Luna-partnersjapet har besluttet å bore den første brønnen i CO2-lagringslisensen Luna i Nordsjøen. Med et lagringspotensial på 5 millioner tonn CO2 per år, er Luna en viktig del av selskapets planer om å utvikle en omfattende verdikjede for karbonfangst og -lagring (CCS) i Nordvest-Europa for å knytte europeisk tungindustri til norske reservoarer. 

– Wintershall Dea i Norge spiller allerede en nøkkelrolle i å levere energi til Europa. Samtidig er vi opptatt av å bidra til å redusere mengden karbondioksid som slippes ut i atmosfæren, sier Michael Zechner, administrerende direktør i Wintershall Dea i Norge.

Som operatør for lisensene Luna og Havstjerne, er Wintershall Dea den nest største eieren av karbonlagringslisenser i Norge etter Equinor. Wintershall Dea har også lagringslisenser i Storbritannia og Danmark, noe som viser selskapets engasjement i oppbyggingen av en europeisk industri for karbonfangst og -lagring. I fjor inngikk Wintershall Dea og Equinor en avtale om å utvikle en CO2-rørledning som skal forbinde utslippskilder på det europeiske kontinentet med karbonlagringsanlegg i den norske delen av Nordsjøen.

Luna kan bli et av karbonlagrene i den norske enden av rørledningen.

– Som et teknologiselskap med hovedkontor i Tyskland og flere tiårs erfaring med å investere i Norge, er vi i en unik posisjon til å bidra til å løse problemet med å lagre utslipp fra europeisk tungindustri, sier Klaus Langemann, Senior Vice President Carbon Management & Hydrogen i Wintershall Dea. 
– Karbonfangst og -lagring er en viktig del av løsningen for at Europa klare å redusere karbondioksidutslippene, sier Langemann.

Wintershall Dea ble tildelt operatørskapet for CO2-lagringslisensen Luna av Olje- og energidepartementet i november i fjor. Lisensen ligger 120 km vest for Bergen. 
Wintershall Dea har en andel på 60 prosent i lisensen. *CapeOmega Carbon Storage AS har solgt sin andel på 40 prosent Total Energies og avventer endelig myndighetsgodkjenning av salget. 

Press contact

Del