Wintershall Dea har ferdigstilt avgrensningsbrønnen av Bergknapp-funnet

Stavanger
Del
Gass- og oljefunn i Norskehavet
Gass- og oljefunn i Norskehavet
Foto
Odfjell Drilling

Wintershall Dea har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnen på Bergknapp-funnet i Norskehavet. Samlete utvinnbare ressurser i oljefunnet er beregnet til mellom 40 millioner og 84 millioner fat oljeekvivalenter (boe). I tillegg ble det påvist mellom 13 og 56 millioner fat oljekvivalenter i Åreformasjonen.
 

Boreriggen Deepsea Aberdeen ble brukt til å gå inn i Bergknapp-brønnen og avgrense funnet som ble gjort våren 2020. I Garn- og Tilje-formasjonen ble funnet av olje bekreftet. I tillegg ble det påvist gass i Åre-formasjonen. De utvinnbare ressursene i Garn og Tilje er beregnet til mellom 40 og 84 millioner fat oljekvivalenter, mens Åre-formasjonen inneholder tilleggsressurser på mellom 13 og 56 millioner fat oljekvivalenter.

Bergknapp-funnet ligger rundt 200 kilometer nord for  Kristiansund og rundt åtte kilometer vest for det Wintershall Dea-opererte Maria-feltet. Partnerskapet vil sette i gang arbeidet med å se på mulige utbyggingsløsninger av funnet.

– Vi er svært godt fornøyd med at avgrensningsbrønnen var en suksess og at vi dermed kan bekrefte et nytt funn på Haltenbanken i Norskehavet. Nå vil vi sammen med våre partnere jobbe mot investeringsbeslutning og utbygging av feltet. Disse nye utvinnbare ressursene bidrar til vekststrategien vår i Norge og styrker vår posisjon som langsiktig aktør på norsk sokkel, sier Hugo Dijkgraf, konserndirktør for teknologi (CTO) og ansvarlig for Wintershall Deas globale letevirksomhet.

Bergknapp er er den andre brønnen Wintershall Dea er operatør for i 2021, og den ble boret rett etter Dvalin Nord-funnet i PL211, også i Norskehavet.

– Bergknapp er et viktig funn som befester Wintershall Deas posisjon på Haltenbanken. Med feltene Maria og Dvalin, har selskapet allerede etablert seg som en sentral operatør i området. Bergknapp og Dvalin Nord forsterker denne posisjonen, sier Alv B. Solheim, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge. 

Wintershall Dea er operatør for PL863S Bergknapp med 40% andel. Spirit Energy Norway AS og DNO Norge AS er partnere, hver med 30% eierandel.

Riggen Deepsea Aberdeen blir nå flyttet til det Wintershall Dea-opererte Vega-feltet i Nordsjøen.

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende olje- og gasselskap og kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele verdikjeden i oppstrømsvirksomheten. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk olje- og gasselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert i og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (basert på våre respektive andeler). I tillegg skal Wintershall Dea redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. Klimamålene skal oppnås gjennom porteføljeoptimering, utslippsreduksjon ved hjelp av mer energieffektivitet, investeringer i naturbaserte løsninger for klimatilpasning, samt investeringer i fremtidig teknologi som hydrogen og CCS. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra mer enn 60 land.

Pressekontakter

Del