Wintershall Dea leverer plan for andre fase av Maria-feltet

Stavanger / Kassel
Del
Wintershall Dea Norway Maria Templates
Wintershall Dea Norway Maria Templates
Foto
Wintershall Dea/Visco

Fase 2-utbyggingen av Maria-feltet i Norskehavet inkluderer en ny brønnramme og tre nye brønner. Wintershall Dea og lisenspartnerne vil investere 4 milliarder kroner i utbyggingen, og har levert en oppdatert plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet.

Wintershall Dea Maria Field
Wintershall Dea Maria Field
Foto
Benedicte Øhren Danielsen/OED

Maria-feltet ligger på Haltenbanken i Norskehavet og ble satt i produksjon i 2017. Wintershall Dea er operatør. Lisenspartnere er Sval Energi og Petoro.

– Maria fase 2 er et stort og omfattende prosjekt som vil sørge for at vi kan produsere enda mer fra feltet. Investeringen viser at vi bruker vår ekspertise som undervannsoperatør for å skape verdier fra feltene våre og bidrar til å sikre Europas energiforsyning, sa Michael Zechner, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge, da han overleverte den oppdaterte PUD-en til olje- og energiminister Terje Aasland, 15. november.

Utbyggingen består av en brønnramme med seks slisser i den sørlige delen av feltet. Det vil bli boret to produksjonsbrønner og én vanninjeksjonsbrønn for trykkstøtte fra havbunnsrammen. De tre resterende slissene er tenkt brukt i en fremtidig videreutvikling av feltet.

Det er forventet at fase 2 av Maria-prosjektet øker feltets totale reserver med omtrent 22 millioner fat oljeekvivalenter, og bidrar til økt energiproduksjon fra norsk sokkel. Levetiden til feltet er forventet å være til 2040.

Den nye brønnrammen blir knyttet til de to brønnrammene, som allerede er bygget ut på feltet. Olje og gass fra Maria-feltet blir sendt til Kristin-plattformen. Vann til injeksjon kommer fra Heidrun, mens løftegass leveres fra Åsgard B via Tyrihans-feltet. Prosessert olje blir overført til Åsgard-feltet for lagring og eksport. Gassen blir eksportert via Åsgard transportsystem til Kårstø.

Wintershall Dea Maria Field
Wintershall Dea Maria Field

Vedad Hadziavdic, Wintershall Dea
Alexander Olsen, Wintershall Dea
Svein Øritsland, Petoro
Michael Zechner, Wintershall Dea
Minister Terje Lien Aasland
Ida Veland, Sval Energi
Peter Schwarz, Wintershall Dea

Foto
Benedicte Øhren Danielsen/OED

Etter at Nova-feltet vest av Florø ble satt i produksjon i juli tidligere i år, er Wintershall Dea nå operatør for tre produserende undervannsfelt i Norge. Rundt årsskiftet planlegger selskapet å sette ytterligere ett felt i produksjon. Dvalin-feltet i Norskehavet blir det fjerde undervannsfeltet til selskapet. I tillegg planegger Wintershall Dea å levere inn PUD for enda et undervannsfelt, det nye Dvalin Nord-feltet, i løpet av året. PUD-innleveringen viser hvordan Wintershall Deas strategi om å lete i modne områder, nær eksisterende infrastruktur, gir konkrete resultater i form av nye utbygginger.

Wintershall Dea er operatør for Maria-feltet med en eierandel på 50 prosent.
Petoro AS eier 30 prosent og Sval Energi AS eier 20 prosent.

Pressekontakter

Del