Wintershall Dea selger Brage-feltet

Stavanger / Kassel
Del
Wintershall Dea selger Brage-feltet
Wintershall Dea selger Brage-feltet
Foto
Wintershall Dea/Morten Berentsen
 • OKEA kjøper Wintershall Deas andel på 35,2 % i Brage-feltet, selskapets andel på 6,46 % i Ivar Aasen-feltet, i tillegg til en andel på 6 % i Nova-utbyggingen, for et totalbeløp på 1,1 milliarder kroner (€108 millioner)
 • Avtalen inneholder også en betinget betalingsstruktur.
 • Brage blir kjøpt av en ledende operatør med spesialkompetanse på felt i midt- og senfase som har fokus på å utvide levetiden til denne typen felt.
 • Wintershall Dea fortsetter som en erfaren undervannsoperatør med sterkere fokus på gass og CO2-håndteringsprosjekter.

Brage-feltet blir overtatt av en operatør med spesialkompetanse på felt i midt- og senfase, og med ambisiøse vekstambisjoner på norsk sokkel. Wintershall Dea fortsetter som en av de største undervannsoperatørene i Norge, med et forsterket fokus på gass og CO2 håndteringsprosjekter.  

 • Norge er og vil fortsatt være et viktig kjerneområde i Wintershall Deas globale portefølje, sier Dawn Summers, konserndirektør for operasjoner (COO) i Wintershall Dea.
 • Med salget av andelene i Brage og Ivar Aasen understreker vi satsingen vår på naturgass og forsterker den allerede sterke posisjonen som gassprodusent i Norge. Når produksjonen på Dvalin og Njord starter innen slutten av 2022, vil vi få ytterligere gassvolumer som vil sikre energiforsyningen til Europa, sier Summers.
 • OKEA kjøper Wintershall Deas andel på 35,2 % i Brage-feltet, selskapets andel på 6,46 % i Ivar Aasen-feltet, i tillegg til en andel på 6 % i Nova-utbyggingen, for et totalbeløp på 1,1 milliarder kroner, i tillegg til en betinget betalingsstruktur knyttet til utviklingen i markedet.

Satser på naturgass

 • Wintershall Dea vil fortsette å være en av de største produsentene, ikke minst av naturgass, på norsk sokkel. Samtidig skal vi fortsette å drive trygt og sikkert, slik at vi er klare til å utnytte nye muligheter på sokkelen, sier Michael Zechner, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge.
 • Gjennom denne avtalen har vi ikke bare realisert verdier og overlatt operatørskapet på Brage til et selskap med spisskompetanse på felt i midt- og senfase, vi har også fått en verdifull partner i Nova-lisensen der vi fortsatt er operatør, understreker Zechner.
 • I Norge vil selskapet ytterligere styrke satsingen på leting, utbygging og produksjon i kjerneområdene, fortsette å utvikle en lavkarbon-portefølje og sørge for at selskapet posisjonerer seg innenfor CO2-håndtering og hydrogen.
 • Wintershall Deas produksjon i Norge var 159 000 fat oljeekvivalenter (boe) per dag i 2021, hvorav mer enn halvparten var naturgass. Volumene fra de kommende prosjektene Nova, Njord og Dvalin vil øke den totale produksjonen ytterligere med 70 000 til 80 000 boe/d. Produksjon fra Brage og Ivar Aasen utgjør omtrent 6 000 boe per dag.

Mer effektiv undervannsproduksjon basert på lavkarbonløsninger

Wintershall Dea vil fortsatt være en ledende undervannsoperatør på norsk sokkel og styrke satsingen på gass og CO2-håndtering. Selskapet har forpliktet seg til å oppnå netto nullutslipp innen 2030 i alle sine oppstrømsaktiviteter1 ved å øke satsingen på prosjekter med lavt karbonavtrykk og gjennom omfattende utslippshåndtering. Selskapet har en portefølje med særlig vekt på gass og er allerede den tredje største undervannsoperatøren i antall felt i Norge. I tillegg jobber selskapet aktivt med prosjekter knyttet til CO2-håndtering på sokkelen.

Avtalen er forventet fullført i løpet av fjerde kvartal i 2022, med forbehold om godkjenning fra myndighetene. Transaksjonen vil gjennomføres med tilbakevirkende kraft fra og med 1. januar 2022.

Feltandeler etter fullført transaksjon:

Brage-feltet

 • Lokalisert i den nordlige delen av Nordsjøen, 125 kilometer vest av Bergen, på 140 meters dyp.
 • Oppdaget i 1980 med produksjonsstart i 1993.
 • Feltet er bygd ut med en integrert produksjons-, bore- og boliginnretning med stålunderstell.
 • Oljen transporteres via rørledning til Oseberg-feltet og deretter videre gjennom OTS-rørledningen (Oseberg Transport System) til Sture-terminalen. En gassrørledning er koblet til Statpipe.
 • OKEA tar over hele andelen til Wintershall Dea Norge AS (35,2 %) og tar også over som operatør. Andre partnere er Lime Petroleum AS (33,84 %), DNO Norge AS (14,26 %), Vår Energi ASA (12,26 %) og M Vest Energy AS (4,44 %).

 

Ivar Aasen-feltet

 • Lokalisert på 110 meters dyp i den nordlige delen av Nordsjøen, 30 kilometer sør for Grane og Balder.
 • Oppdaget i 2008. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2013. Produksoppstart var i 2016.
 • Utbyggingen inkluderer en produksjons-, bore- og boliginnretning (PDQ) med stålunderstell og en egen jackup-rigg for boring og komplettering. Ivar Aasen forsynes med strøm fra Edvard Grieg og vil bli forsynt med kraft fra land som en del av den felles Utsira High-utbyggingen som har forventet oppstart sent i 2022.
 • Aker BP er operatør (34,79 %), og andre partnere er Equinor Energy AS (41,47 %), Spirit Energy Norway AS (12,32 %), Lundin Energy Norway AS (1,39 %) og M Vest Energy AS (0,80 %) samt OKEA, som etter at transaksjonen er fullført, eier 9,23 %.

 

Nova-feltet

 • Lokalisert i den nordlige delen av Nordsjøen, 45 kilometer vest av Florø og 17 kilometer sørvest for Gjøa-feltet, på 370 meters dyp.
 • Nova ble oppdaget i 2012 og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2018. Utbyggingen består av to havbunnsrammer med fire slisser som er tilknyttet vertsplattformen Gjøa. Nova vil gjennom Gjøa bli forsynt med grønn kraft fra land. Havbunnsinnretningen ble ferdigstilt i 2021.
 • Feltet er under utbygging, og produksjonsstart er planlagt til andre halvdel av 2022.
 • Brønnstrømmen vil bli rutet til Gjøa-plattformen for prosessering og eksport. Oljen vil bli transportert videre gjennom Troll Oljerør II til Mongstad-terminalen, og gassen vil bli eksportert via FLAGS-rørledningen (Far North Liquids and Associated Gas System) til St. Fergus i Storbritannia.
 • Etter at transaksjonen er fullført vil Wintershall Dea Norge AS som operatør eie 39 %. Andre partnere vil være OKEA (6 %), Sval Energi AS (25 %), Spirit Energy Norway (20 %) og ONE-Dyas Norge AS (10 %).

 

1 Direkte (scope 1) og indirekte (scope 2) utslipp i opererte og ikke-opererte aktiviteter (equity share basis – basert på våre respektive andeler).

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende olje- og gasselskap og kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk olje- og gasselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både operert og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). I tillegg skal Wintershall Dea redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. Klimamålene skal oppnås gjennom porteføljeoptimering, utslippsreduksjon ved hjelp av mer energieffektivitet, investeringer i naturbaserte løsninger for klimatilpasning samt investeringer i fremtidig teknologi som hydrogen og CCS. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra mer enn 60 land.

Press contact

Del