Wintershall Dea Tildeler Riggkontrakt Til Odfjell Drilling

Stavanger/Kassel
Del
Wintershall Dea Drilling rig "Deepsea Aberdeen"
Wintershall Dea Drilling rig "Deepsea Aberdeen"
Foto
Odfjell Drilling
  • Den halvt nedsenkbare riggen “Deepsea Aberdeen» skal bore lete- og infill-brønner for Wintershall Dea i Norge

Wintershall Dea har tildelt Oddfjell Drilling kontrakt for boring av minst fire egenoperererte brønner i 2021 med den halvt nedsenkbare boreriggen «Deepsea Aberdeen».

«Deepsea Aberdeen» skal bore letebrønnene Dvalin Nord og Bergknapp i Norskehavet og  to infill-brønner på Vega-feltet i nordre Nordsjøen. Oppstart er første kvartal neste år. Kontrakten inneholder i tilegg en opsjon på ytterligere to Wintershall Dea-opererte brønner.

Satser på norsk sokkel

– Kontrakten med Odfjell Drilling og «Deepsea Aberdeen» sikrer oss en førsteklasses boreentreprenør og rigg, som støtter opp om vår videre satsing på norsk sokkel. Vi legger inn stor innsats både i å sikre økt verdiskapning for eksisterende felt, som Vega, samtidig som vi har et aktivt leteprogram for å befeste posisjonen vår for framtiden, sier Alv Bjørn Solheim, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge.    

Våren 2020 gjorde Wintershall Dea Bergknapp-funnet i Norskehavet. «Deepsea Aberdeen» skal bore avgrensningsbrønnen i prospektet i 2021. Ved å bore letebrønnen på Dvalin Nord, satser selskapet på å videreutvikle området rundt Dvalin-feltet, som har planlagt produksjonsstart rundt årsskiftet.

Wintershall Dea satser på samarbeid

«Deepsea Aberdeen» er en sjettegenerasjons dual-derrick rigg, bygget for å operere under tøffe værforhold. Den har nylig avsluttet en operasjon for BP vest av Shetland. Før operasjonen for Wintershall Dea, vil den bli klargjort på CCB-basen utenfor Bergen.

Kontrakten inneholder incentiver som belønner Odfjell l Drilling for trygge og effektive operasjoner.

– I samarbeidet med Odfjell Drilling og «Deepsea Aberdeen» er målsettingen vår å bygge videre på One Team- filosofien og den samarbeidssuksessen vi hadde under utbyggingen av Maria-feltet. Jeg er trygg på at vi sammen vil komme fram til sikre, ambisiøse og oppnåelige mål for brønnene vi skal bore sammen, sier Nils Petter Norheim, leder av borinng og brønn i Wintershall Dea i Norge.

I tillegg til kontrakten med «Deepsea Aberdeen» har Wintershall Dea og Odfjell Drilling inngått en langtids rammekontrakt for potensiele riggbehov i framtiden.

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende olje- og gasselskap og kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 800 ansatte fra mer enn 60 land.

Press Contact

Del