Wintershall Dea tildelt sin første lisens for CO2-lagring i Norge

Stavanger / Kassel
Del
Wintershall Dea Luna Licence
Wintershall Dea Luna Licence

Wintershall Dea er tildelt operatørskap, i partnerskap med CapeOmega, i karbonlagringslisensen Luna. Lisensen, som ligger 120 kilometer vest av Bergen, har et lagringspotensial på inntil fem millioner tonn CO2 per år.

Wintershall Dea har som mål å bygge opp en bred karbonhåndteringsvirksomhet. Denne tildelingen fra Olje- og energidepartementet er et viktig steg i utviklingen av norsk sokkel som et ledende lagringssted for CO2 i Europa.

– Tildelingen er starten på et nytt kapittel for selskapets virksomhet i Norge. Med utgangspunkt i vår erfaring og kompetanse innen undervannsteknologi, ønsker vi å bidra til at Europa når sine klimamål. Fra vår base midt i Europas største industrinasjon, er vi godt posisjonert for å levere den infrastrukturen Norge trenger for å bli et knutepunkt for CO2-lagring i Europa, sier Hugo Dijkgraaf, konserndirektør for teknologi i Wintershall Dea.

Wintershall Dea og CapeOmega vil jobbe tett sammen for å videreutvikle infrastruktur, som vil bidra å redusere Europas CO2-utslipp.

– Denne tildeling betyr mye for Cape Omega, og viser at vi jobber målrettet for å tilby viktig infrastruktur i energiomstillingen. Vi deler Wintershall Deas ambisjoner og mål om å redusere Europas CO2-utslipp, og ønsker som partner å bidra til å utvikle lisensen så raskt som mulig. Vi ser fram til å modne fram Luna sammen med Wintershall Dea, og fortsette investeringene i avkarbonisering, sier Evy Glørstad, administrerende direktør i CapeOmega.

Tildelingen av Luna-lisensen er en viktig milepæl i utviklingen av en omfattende verdikjede for fangst og lagring av CO2 (CCS), der europeisk tungindustri vil bli knyttet opp mot lagringssted for CO2 i Nordsjøen. Tyskland er det landet i Europa som slipper ut mest CO2, mens Norge har verdens største lagringspotensial.

Wintershall Dea planlegger også å bygge et CO2-anlegg i Wilhelmshaven i Tyskland. Anlegget, som har fått navnet CO2nnectNow, ligger på den tyske Nordsjøkysten og skal brukes til oppsamling og transport av karbondioksid.

I august inngikk Wintershall Dea og Equinor en samarbeidsavtale om å utvikle en verdikjede for fangst og lagring av CO2. Karbonfangst og -lagring er viktig for å redusere utslipp fra tungindustri, som sement, stål og kjemikalier, og som sysselsetter miliioner av europeere. Målet er å knytte selskap som slipper ut CO2 på kontinentet opp mot offshore lagringssteder på den norske kontinentalsokkelen. 

Wintershall Dea har vært en pålitelig partner i den norske olje- og gassektoren i nesten 50 år. Den tildelte lisensen viser at selskapet ønsker å øke sin tilstedeværelse på norske sokkel de neste tiårene.

Wintershall Dea er operatør i lisensen med en eierandel på 60 prosent, mens CapeOmega har en eierandel på 40 prosent.

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende uavhengige gass- og oljeselskap med mer enn 120 års erfaring som operatør og partner i hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert i og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. I tillegg planlegger vi å redusere utslippene fra bruk av hydrokarboner gjennom CCS og lavkarbon hydrogenteknologier, med potensiale om å bygge opp en virksomhet som vil reduserer 20-30 millioner tonn CO2 per år innen 2040. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra nær 60 land.

Pressekontakter

Del