Produksjonsboring har startet på Dvalin-feltet

Stavanger
Del
Wintershall Dea Dvalin Drilling Platform
Wintershall Dea Drilling Platform Dvalin
Foto
Transeocean

Wintershall Dea har startet boringen av de fire produksjonsbrønnene til Dvalin-feltet i Norskehavet for å gjøre klart til produksjonsstart i 2020. Dvalin-feltet vil styrke Wintershall Deas posisjon som en av største gasseksportørene i Norge.

Siden april har det vært høyt aktivitet med installering av rørledninger og manifold på 400 meters havdyp 259 kilometer nordvest av Kristiansund. I begynnelsen av august ble den 3500 tonn tunge prosessmodulen ferdigstilt og løftet på plass på Heidrun-plattformen i Norskehavet.

– At vi avslutter sommeren med å starte med boringen av fire produksjonsbrønner på Dvalin-feltet, viser tydelig at vi har tro på norsk sokkel og at vi er villige til å investere både kompetanse og penger for å nå målene våre. Teamet i Dvalin-prosjektet har jobbet hardt fra første dag for å levere prosjektet på tid, med høy oppmerksomhet på sikre operasjoner, sier Hugo Djikgraaf, Chief Technology Officer (CTO) i Wintershall Dea.

Dvalin-feltet er en undervannsutbygging, som blir knyttet til Heidrun-plattformen 15 kilometer nordvest av feltet. De fire produksjonsbrønnene blir boret til reservoaret 4500 meter under havbunnen.

I designet av brønnene har helse, miljø og sikkerhet stått på topp av agendaen, som i alt arbeidet til Dvalin-prosjektet. I boreoperasjonen er målet å opprettholde den høye HMS-standarden i prosjektet.

– Dvalin passer perfekt inn i vår strategi om å forsyne det europeiske markedet med gass, samtidig som vi bidrar til å opprettholde gassproduksjonen fra norsk sokkel, sier Alv Solheim, administrerende direktør i Wintershall Dea i Norge.

 

Om Dvalin

Dvalin-feltet blir bygget ut med fire undervannsbrønner, koblet opp mot den Equinor-opererte Heidrun-plattformen. Gassen fra Dvalin vil bli transport til Heidrun via en 15 kilometer lang rørledning. Herfra blir gassen transportert gjennom en 7.5 kilometer lang rørledning til Polarled og gassterminalen i Nyhamna. Fra Nyhamna blir gassen sendt til markedene i Europa via Gasled.

Partnerskap: Wintershall Dea, operatør (55%), Petoro (35%) and Edison (10%)

Lokasjon: 259 kilometer nord av Kristiansund, 15 kilometer nordvest av Heidrun-feltet og 35 kilometer sør for Skarv-feltet.

Havdyp: 400 meter

Reserver: 113.3 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe)

I Norge er Wintershall Dea med sine 150 000 daglige fat oljeekvivalenter det tredje største ikke-statlige selskapet på norsk sokkel. De neste årene er det forventet at produksjonen vil stige ytterligere.

Winteshall Dea er eid av BASF (67%) og LetterOne (33%). Børsnotering er planlagt på mellomlang sikt.

Om Wintershall Dea

Wintershall og DEA Deutsche Erdoel AG, to vellykkede selskaper med en lang tradisjon, har fusjonert og dannet Europas ledende, uavhengige olje- og gasselskap: Wintershall Dea. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også ledende innenfor midtstrømsvirksomhet.

Wintershall Dea kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet sysselsetter rundt 4000 ansatte fra mer enn 60 land. Selskapet planlegger å øke sin gjennomsnittlige daglige produksjon fra rundt 590 000 fat oljeekvivalenter til mellom 750 000 til 800 000 fat i perioden mellom 2021 og 2023. På mellomlang sikt forventes en børsnotering av Wintershall Dea.

Pressemelding
Related Articles
Del