Funn i letebrønnen Hamlet nær Gjøa

Stavanger
Del
Wintershall Dea Norwegen Hamlet Hero
Wintershall Dea Norwegen Hamlet Hero
Foto
Wintershall Dea

Neptune Energy, med Wintershall Dea som en av partnerne, har gjort et olje- og gassfunn i Hamlet-prospektet i den norske delen av Nordsjøen, der Wintershall Dea har en andel på 28 prosent. Funnet anslås å inneholde 30–50 millioner fat oljeekvivalenter og vil bli vurdert som en mulig tilkobling til den nærliggende Gjøa-plattformen.

Hamlet-funnet ligger i et nøkkelområde for Wintershall Dea, som er operatør for Vega-feltet og Nova-utbyggingen. Begge er undervannsfelt koblet til Gjøa, der selskapet også har en eierandel på 28 prosent. Nova og Vega er eksempler på Wintershall Deas ekspertise på undervannsteknologi i Norge og selskapets ambisjon om utbygging av funn så effektivt som mulig.

– Erfaring viser at Nordsjøen fortsatt har et stort potensial for funn som kan knyttes til eksisterende infrastruktur for å redusere utbyggingstider og klimagassutslipp. Det siste funnet støtter opp om letestrategien vår i områder nær våre eksisterende felt, sier Roy Davies, letedirektør i Wintershall Dea Norge.

Funnet ligger i Gjøa-lisensen (PL153), ca. 58 km vest for Florø. Hovedbrønnen med sidesteg ble boret på 358 meters dyp av Deepsea Yantai, en halvt nedsenkbar rigg drevet av Odfjell Drilling.

Arbeidet fortsetter for å bekrefte de utvinnbare ressursene – Neptune Energys foreløpige estimat er 8–24 millioner fat oljeekvivalenter, inklusive ressurser som tidligere er påvist med brønn 35/9-3 T2 i 1997. Lisensgruppen har satt i gang studier for å vurdere eventuelle kommersielle utviklingsmuligheter for funnet.

Hamlet-partnere: Neptune Energy (operatør og 30 %), Petoro (30 %), Wintershall Dea (28 %), OKEA (12 %).

Press contact

Del