Hendelse på West Mira

Stavanger
Del
West Mira Platform Wintershall Dea
West Mira Platform Wintershall Dea
Foto
Seadrill

Fredag 19. mars inntraff hendelse under en løfteoperasjon på boreriggen West Mira, som ligger på Nova-feltet i Nordsjøen. Ingen personer ble skadd. 

Wintershall Dea mobilserte beredskapsorganisasjonen og varslet relevante myndigheter. Boreoperasjonen er stoppet inntil videre. Hendelsen blir tatt alvorlig og granskning er iverksatt.

Under senking av et undervanns ventiltre (juletre), røk vaieren da juletreet var fem meter under havoverflaten. Det sank videre til havbunnen på 368 meters dyp.

Åtte personer arbeidet i området der juletreet ble senket fra, i god avstand fra utstyret som var i bevegelse. Involvert personnell er blitt debriefet offshore.

En fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) ble brukt til å skaffe oversikt over situasjonen på havbunnen. Juletreet ble lokalisert på havbunnsrammen. Undersøkelsene viste ikke fare for utslipp av hydrokarboner eller brønnvæske til sjø. Brønnen er under kontroll og sikret med tre barrierer.

Flere detaljer vil være tilgjengelige når granskningen er avsluttet. 

Press Contact
Del