Informasjon til reisende med helikopter

Stavanger
Del
Wintershall Dea Update No
Wintershall Dea Update No
Foto
Wintershall Dea

Onsdag kveld den 28. februar havarerte et redningshelikopter av typen S-92 vest for Bergen. Hendelsen skjedde under treningsflyging i lav høyde tilknyttet heising fra sjø/båt.

Umiddelbart etter denne hendelsen ble det valgt å pause flygningene for å få tilgang på informasjon, av respekt for de involverte og pårørende, samt at det var et sterkt behov for informasjon til passasjerene.

Det vil ta noe tid før havarikommisjonen ferdigstiller sine analyser, men det er så langt ikke avdekket årsaksforhold som gjør at Luftfartstilsynet setter spørsmål ved luftdyktigheten til helikoptertypen. Vi har full tillit til arbeidet som nå gjøres av havarikommisjonen samt de vurderingene Luftfartstilsynet gjør rundt helikoptertypens luftdyktighet.

Sikorsky S-92 er et helikopter vi etter hvert kjenner meget godt med sine snart 20 år i operasjon og mer enn 2.2 millioner flytimer.

I dialog med Luftfartstilsynet ser vi ingen indikasjoner på teknisk feil som er felles for helikoptertypen S-92 eller for at sikkerheten i tilbringertjenesten er svekket.

Basert på flysikkerhetsvurderinger som er gjort internt i O&G selskapene samt opprettholdelse luftdyktighetsgodkjenningen i Norge og globalt (EASA & FAA) så er det gjort en helhetlig vurdering som tilsier at det er trygt å gjenoppta passasjerflygninger med S-92 fra 1.3.2024.

Vi er trygge på at S-92 operasjonene oppfyller våre strenge krav til flysikkerhet.

Sikkerheten din er vår øverste prioritet.

Del