Wintershall Dea og OMV tildeler riggkontrakt til Transocean

Stavanger / Kassel
Del
Wintershall Dea og OMV tildeler riggkontrakt til Transocean
Wintershall Dea og OMV tildeler riggkontrakt til Transocean
Foto
Wintershall Dea

Wintershall Dea Norge og OMV har tildelt en riggkontrakt til Transocean for bruk av boreriggen Transocean Norge på 17 brønner. Samtidig her selskapene inngått en partnerskapsavtale om bruk av Transocean Norge på andre eventuelle brønner i perioden 2023 til 2027.

Transocean Norge skal bore  elleve brønner for Wintershall Dea og seks brønner for OMV.

– At vi har sikret oss Transocean Norge, betyr at vi får en moderne og velegnet rigg med lave CO2-utslipp tilgjengelig. Vi har også en partner innen boring som kan støtte Wintershall Deas videre vekst på norsk sokkel, sier Michael Zechner, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge.

– Den langsiktige kontrakten utgjør en viktig milepæl i feltutbyggingen Berling. I tillegg har vi sikret oss en rigg som kan bore en av våre planlagte letebrønner og andre mulige framtidige brønner, sier daglig leder Knut Mauseth i OMV Norge AS.

Riggsamarbeidet gjør det mulig å effektivisere operasjonene ved å utnytte selskapenes samlede kompetanse i et strategisk partnerskap. Dette inkluderer blant annet rigginntaksprosess, tredjepartstjenester, forsyningsbase på land og logistikk. I løpet av kontraktsperioden, vil selskapene også dele beste praksis og erfaringer fra operasjonene..

For Wintershall Dea innebærer kontrakten boring av fire letebrønner, fire brønner for Maria Revitaliseringsprosjektet og tre utvinningsbrønner på Dvalin Nord. For OMV vil Transocean Norge bore tre utvinningsbrønner for Berling-prosjektet og to letebrønner.

Transocean Norge er en sjettegenerasjonsrigg. Den er blitt betydelig oppgradert for å redusere CO2-utslippene. Oppgraderingene omfatter blant annet en hybrid energi-løsning og digital optimalisering av kraftfordelingen. Riggen er godt egnet for planlagte lete- og utbyggingsoperasjoner på norsk sokkel, inkludert HPHT og boring på grunnere vann.

Kontraktsperioden inneholder opsjoner for boring av ytterligere Wintershall Dea-opererte brønner. Kontrakten inneholder også insentiver som innebærer at riggselskapet vil bli belønnet for effektive og sikre operasjoner.

Del